Ján Londák
Ing. Ján Londák, PhD. absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore Manažment a ekonomické znalectvo. Ján Londák pôsobí v sFotka Jano na webpoločnosti Appraisal services s.r.o. od roku 2008 a za jeho pôsobenia spoločnosť získala stabilné postavenie medzi znaleckými organizáciami na Slovensku. V súčasnosti zastáva v spoločnosti Appraisal services s.r.o. funkciu konateľa a osoby zodpovednej za znaleckú činnosť. Ján je zodpovedný najmä za dodržiavanie ohodnocovacích štandardov a kvalitu znaleckých posudkov. Jeho odborným zameraním je predovšetkým oceňovanie podnikov a ich častí, finančné, makroekonomické a sektorové analýzy, finančné modelovanie a plánovanie. Ján je znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Ekonómia a manažment. V roku 2015 úspešne absolvoval postgraduálne štúdium na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. V roku 2020 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Diskonty a prémie v ohodnocovaní podnikov" na Ekonomickej univerzite v Bratislave a získal titul PhD. Ján je členom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov, kde pravidelne lektoruje v rámci vzdelávania Špecifiká posudzovania v ekonomických znaleckých odboroch.

Marián Kačur
JUDr. Marián Kačur vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Titul doktor práv získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  V rokoch 2004 až 2008 pracovaMarian Kacurl na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Z toho viac ako dva roky riadil odbor občianskeho a správneho práva, kde bol okrem iného zodpovedný aj za organizáciu, riadenie a kontrolu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v SR. Počas svojho pôsobenia na ministerstve spravodlivosti sa aktívne podieľal na tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti občianskeho a správneho práva, najmä v oblasti riadenia a kontroly znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. V pozícii odborného garanta a prednášajúceho sa zúčastnil mnohých konferencií, seminárov i vzdelávacích programov pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Medzi jeho ďalšie odborné aktivity patrí pravidelné lektorstvo odborných kurzov organizovaných Slovenskou Komorou Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov, kde bol v roku 2012 zvolený za viceprezidenta. Konateľom znaleckej organizácie Appraisal services s.r.o. je od roku 2008.

Kontakt


 

Appraisal services s. r. o.

Jozefská 17, 811 06 Bratislava
IČO: 36 858 072, DIČ: 2022610557
tel.: +421 232 202 500
e-mail: office[zavináč]appraisals.sk

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd